Vergoeding

Bent u verwezen door uw huisarts dan kunt u direct bij ons terecht. De zorg die wij als medisch specialist (internist) bieden, wordt volledig vergoed, los van het eventuele eigen risico dat voor elke verwijzing geldt. Net als een behandeling in het ziekenhuis valt de behandeling bij Medische Vitaliteitskliniek onder het wettelijk eigen risico. Het betalen van het eigen risico is eenmalig per jaar en geldt voor iedereen boven de 18 jaar. Voor 2022 is het wettelijke eigen risico vastgesteld op € 385 per jaar.

Wij hanteren dezelfde tarieven als de reguliere ziekenhuizen, deze tarieven worden door de Nederlandse zorgautoriteit vastgesteld.

Indien u bent verwezen door de huisarts, dan betaalt u geen eigen bijdrage. U betaalt aan ons alleen het bedrag wat u van uw zorgverzekeraar heeft gekregen.